Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt arról, hogy hogyan kezeljük a weboldal látogatók személyes adatait.

Érvénybe lépés dátuma: 2023. február 2.

Alapelvek

A Grant Thornton Digital számára lényeges szempont, hogy védje az Ön személyes adatait és személyiségét. A weboldal meglátogatása vagy űrlapjaink kitöltése során továbbított személyes adatok feldolgozása az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban történik. Weboldalunk alapvetően úgy épül fel, hogy honlapunk a látogatás során nem továbbít felénk személyes adatokat, kivéve ha Ön kérdést intéz hozzánk a kapcsolatfelvételre kialakított űrlap felhasználásával. Ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább sem díjazás ellenében, sem díjazás nélkül.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy adataikat a Grant Thornton International hálózathoz tartozó valamelyik partnerünk felé továbbítsuk, amennyiben arra szükség van kérdésének megválaszolásához. Személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig azokra szükség van a továbbítás céljának eléréséhez, és ameddig az szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és a törvényi rendelkezések alapján.

Amennyiben a weboldal egy linkje olyan külső weboldalakra irányít, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül cégünkhöz, nem vállalunk felelősséget az ezeken a weboldalakon történő adatvédelemért.

Adatkezelő megnevezése

Grant Thornton Digital Kft. (a továbbiakban "Adatkezelő"). Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl ki.

 • Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. (Dévai Center). ép.
 • Levelezési cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. (Dévai Center). ép.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-395385
 • E-mail: office@hu.gt.com
 • Telefon: +36 1 455 2000
 • Honlap: https://www.gtds.hu

Online ajánlatkérés

Adatkezelő online űrlapokat hozott létre annak érdekében, hogy a látogatók ajánlatkéréseket fogalmazhassanak meg számára. A látogatókkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli:

 • név
 • cég neve
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a felek közötti szerződéses kapcsolat létesítéséhez, a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

  Amennyiben az ajánlatkérést követően nem történik szerződéskötés, ebben az esetben az adatok 1 éven belültörlésre kerülnek. Amennyiben a kapcsolattartási adatok a felek között megkötött szerződésben is rögzítésre kerülnek, akkor az adatok a szerződés megőrzésére vonatkozó számviteli szabályok szerint a jogviszony megszűnését követő 8 évig kerül megőrzésre.

  A weboldal használja a Microsoft ("Microsoft") Forms nevű űrlapkezelő szolgáltatását az ajánlatkérők adatainak bekéréséhez. Kampányaink során használjuk a Facebook ("Meta") Azonnali Űrlap szolgáltatását az érdeklődők elérési adatainak bekéréséhez. Az így megvalósíttott adatbekérő űrlapokon megadott adat a Microsoft, illetve a Meta által kezelt infrastruktúrára kerülnek továbbításra.

  Az űrlapon megadott adatokat kizárólag a testre szabobb ajánlatok, illetve az azokhoz kapcsolódó szerződések előkészítésével és a szerződés tárgyának biztosításával foglalkozó munkatársaink, vagy amennyiben az ajánlatkérés kezelése ezt szükségessé teszi, a Grant Thornton International hálózathoz tartozó valamelyik partnerünk munkatársa ismerhetik meg. Az adatkezelés arányos korlátozást jelent a kapcsolattartó adatainak tekintetében. Az adatkezelésre csak a feltétlenül szükséges mértékben kerül sor.

  Sütik

  A weboldal használja a Google Analytics-t, a Google Inc. ("Google") webes elemző szolgáltatását.

  A honlap egyes szolgáltatásainak teljes körű igénybe vételéhez a “cookie-k” fogadását javasoljuk. A “cookie” egy olyan kis szövegrészlet, amely személyre szabott információkat tartalmaz és amelyet az érintett böngészője az érintett számítógépén tárol el. A cookie-k célja az, hogy segítenek számunkra a visszatérő látogatók felismerésében, a testre szabott látogatói funkciók megvalósításában illetve a felhasználói bejelentkezések (azonosítás, hitelesítés) lebonyolításában.

  Az adatkezelés kizárólag statisztikai célból valósul meg annak érdekében, hogy a honlap látogatottsági adatait felhasználva az Adatkezelő a felhasználói élményt fokozhassa, a megismert adatokat az Adatkezelő statisztikai adatokként tárolja, személyes adatokat nem ismer meg. A gyűjtött adatok továbbítása során a Google az Általános Szerződési Feltételeket alkalmazza az online hirdetésekkel és a mérésekkel kapcsolatos személyes adatoknak Európán kívülre történő továbbítására. Amennyiben többet szeretne tudni a Google Analytics szolgáltatásról az alábbi honlapon tájékozódhat: https://support.google.com/analytics#topic=3544906

  Adatokhoz való hozzáférés

  Az érintett által megadott személyes adatokat csak az Adatkezelő vezető tisztségviselője és erre kijelölt munkatársai ismerhetik meg, illetve szükség szerint az adatok kezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja, melyek 24 órás őrzéssel védettek.

  Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adatkezelések során:

  • kapcsolattartás, ajánlatok kezelése, szerződéskötés előkészítése során a Grant Thornton Consulting Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 26-28, Dévai center ép.) közreműködését veszi igénybe.

  A személyes adatok kezeléséhez emellett az Adatkezelő a Google (Analytics) és Microsoft (Forms) szolgáltatását is használja. Amennyiben a szolgáltatásspecifikus adatvédelmi közleményben másként nem szerepel, az érintett lakhelyétől függ, hogy ki az adatok kezeléséért felelős adatkezelő.

  Az Adatkezelő ezen túlmenően csak jogszabályban meghatározott esetben adja át a személyes adatokat más személyek vagy állami szervek, hatóságok számára.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  Érintett írásban bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

  • milyen személyes adatot,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
  Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött címre küldött elektronikus levélben teljesíti.

  1. Az érintett írásban bármikor kérheti a személyes adatainak módosítását. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az értesíti az érintettet.
  2. Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő csak abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ellenkező esetben 30 napon belül teljesíti, és erről az értesíti az érintettet.
  3. Az érintett írásban, az általa megjelölt indok mellett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ebben az esetben az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően kerül csak sor a törlésére.
  4. Az érintett írásban kérheti Adatkezelőtől a rendelkezésére bocsájtott személyes adatainak átadását és jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az erre vonatkozó kérelmet Adatkezelő legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az értesíti az érintettet.
  5. Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait, előzetes hozzájárulása nélkül olyan célokra használja, amelyet az adatok bekérése során nem tüntetett fel. Nem tiltakozhat ugyanakkor az ellen, ha folyamatban lévő hatósági eljárás során a személyes adatait tartalmazó megkeresését az Adatkezelő átadja a hatóság számára.

Független könyvvizsgáló, adó- és tanácsadó cégek hálózata, már több, mint 140 országban, több mint 68 000 munkatárssal.
© 2024 Grant Thornton Digital Kft. - Minden jog fenntartva.